Ett stort tack till mina samarbetspartner som underlättar min satsning!

Ett tack går också till Wasa sportsgym som bidrar med högklassiga träningsfaciliteter.